Параметри якості газу

Контроль якості природного газу

Визначення якісних показників природного газу, що надходить до газотранспортної системи України (ГТСУ), тобто визначення відповідності його фізико-хімічних показників (далі — ФХП) тим, що обумовлені контрактами, здійснюється на газовимірювальних станціях та пунктах вимірювання витрати газу (ГВС та ПВВГ), які розташовані на території Росії (8 станцій), Білорусі (2 станції) та Республіки Молдова (1 станція). Вимірювальні дільниці цих ГВС та ПВВГ оснащені сучасними основними і дублюючими автоматизованими комплексами обліку газу - фіскальним енергонезалежним архівом кількості та компонентного складу газу, а також втручань. Визначення ФХП газу, що надходить на територію України, проводиться в хіміко-аналітичних лабораторіях та за допомогою потокових хроматографів, встановлених на ГВС.

ФХП газу, що отримується споживачами України, аналізуються та контролюються на всіх газорозподільних станціях (ГРС) газотранспортної системи України. Для цього тільки в ПАТ «Укртрансгаз» працює 69 хіміко-аналітичних лабораторій, які акредитовані та атестовані Держспоживстандартом. Всі хіміко- аналітичні лабораторії оснащені сучасним обладнанням - хроматографами, фотокалориметрами, вологомірами, гігрометрами, вагами аналітичними тощо, та відповідають санітарним нормам, правилам та вимогам охорони праці й протипожежної безпеки.

Діючими нормативними документами передбачена періодична (один раз на тиждень) перевірка якості газу, що надходить до газорозподільних мереж. Хіміко- аналітичні лабораторії ПАТ «Укртрансгаз» щомісяця надають підприємствам, що здійснюють експлуатацію газорозподільних мереж, сертифікати ФХП газу.

Крім того, аналіз якості природного газу в нафтогазовій галузі України протягом майже 20 років виконує УкрНДІгаз. на який з 1999 року було покладено функції галузевого Центру з контролю якості газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України ».

Таким чином, існуюча система забезпечує постійний та належний контроль за якістю природного газу, що надходить до ГТСУ та передається споживачам.

Щомісяця ВАТ «Кіровоградгаз» отримує від управлінь магістральних газопроводів сертифікати якості газу, які підтверджують відповідність фізико-хімічних показників газу, що подається споживачам Кіровоградської області,  вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Так фактичне значення одного з найсуттєвіших показників якості газу – калорійності, протягом року коливається в межах 8000 – 8500 ккал/куб.м, та значно перевищує встановлене ГОСТ значення – не нижче 7600 ккал/куб.м.

Зведені результати вимірювань Оператор газотранспортної системи ПАТ "Укртрансгаз" розміщує тут, а Оператор газорозподільної системи ВАТ «Кіровоградгаз» тут.

В грудні 2013 року представники ВАТ «Кіровоградгаз» прийняли участь у визначенні фізико-хімічних показників проби природного газу, відібраної на ГРС-1 м.Кіровоград. Результати трьохкратних вимірювань показали відповідність фізико-хімічних показників проби вимогам ГОСТ 5542-87, зокрема калорійність газу в пробі становила 8109 ккал/куб.м.

Окрім фізико-хімічних показників газу на процес його горіння під час роботи газового обладнання впливають також інші фактори – зокрема, стан приточно-витяжної вентиляції, величина тяги в димоході, налаштування газового обладнання тощо.

Можливою причиною погіршення умов згоряння природного газу є користування газовими приладами при закритих кватирках, через що не забезпечується приток повітря в достатній для нормального горіння газу кількості. Це не тільки погіршує роботу газового обладнання, а й створює небезпеку отруєння чадним газом, який з’являється при горінні палива в умовах нестачі кисню. Необхідно також враховувати, що температура водопровідної води взимку значно нижча, ніж влітку, тому для нагрівання води до температури кипіння при інших рівних умовах взимку спалюється більше газу.

Настроювання та регулювання газовикористовуючого обладнання виконується працівниками ВАТ «Кіровоградгаз» під час проведення планового технічного обслуговування.

У разі необхідності замовити послугу з регулювання ваших газових приладів можна, звернувшись до територіального підрозділу ВАТ «Кіровоградгаз» за місцем проживання.

Інформація про якість газу надається за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, на підставі випробувань, проведених вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № 3153 від 07.08.2014 р. дійсне до 06.08.2018 р.);

Лабораторією Південно-Бузький проммайданчик Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № РН-0058/2015 від 18.06.2015 р. дійсне до 18.06.2020 р.);

Лабораторією Гайсинський проммайданчик Гайсинського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів   УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № ПУ-0077/14 від 28.05.2014 р. дійсне до 27.05.2018 р.);

Криворізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів  УМГ «Харківтрансгаз» (свідоцтво про атестацію № ПЄ 0048/2013 від 16.05.2013 р. дійсне до 16.05.2018 р.);

Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів  УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № 0612 КФ від 30.12.2015 р. дійсне до 20.06.2019 р.

Параметри якості газу за 2017 рік

Червень

Параметр якості природного газу

Одиниця вимірювання

Фактичне значення

Нормативне значення по ГОСТ

Теплота згоряння вища ккал/куб.м  9 075 - 9 283 не регламентується
МДж/куб.м 38,00 - 38,87 не регламентується
кВт год/куб.м 10,55 - 10,80 не регламентується

Теплота згоряння нижча

ккал/куб.м

8 184 - 8 385

не менше 7600

МДж/куб.м 34,26 - 35,11 не менше 31,80
кВт год/куб.м 9,52 - 9,75 не менше 8,83

Число Воббе вище

ккал/куб.м

 11 529 - 11 966

9850 - 13000

МДж/куб.м 48,27 - 50,10 41,21 - 54,39
кВт год/куб.м 13,41 - 13,92 11,44 - 15,11

Масова концентрація сірководню

г/куб.м

 0 - 0,0014

не більше 0,02

Масова концентрація меркаптанової сірки

г/куб.м

 0 - 0,0022

не більше 0,036

Об’ємна доля кисню

%

 0,0002 - 0,0197

не більше 1,0

Маса механічних домішок

г/куб.м

 0

не більше 0,001

Інтенсивність запаху газу

балів

 3 - 5

не менше 3-х

Травень

Квітень

Параметр якості природного газу

Одиниця вимірювання

Фактичне значення

Нормативне значення по ГОСТ

Теплота згоряння вища ккал/куб.м  9049-9165 не регламентується
МДж/куб.м 37,89-38,37 не регламентується
кВт год/куб.м 10,52-10,66 не регламентується

Теплота згоряння нижча

ккал/куб.м

8160-8274

не менше 7600

МДж/куб.м 34,16-34,64 не менше 31,80
кВт год/куб.м 9,49-9,62 не менше 8,83

Число Воббе вище

ккал/куб.м

 11605-11959

9850 - 13000

МДж/куб.м 48,59-50,07 41,21 - 54,39
кВт год/куб.м 13,50-13,91 11,44 - 15,11

Масова концентрація сірководню

г/куб.м

 0

не більше 0,02

Масова концентрація меркаптанової сірки

г/куб.м

 0 - 0,0029

не більше 0,036

Об’ємна доля кисню

%

 0,0005-0,0096

не більше 1,0

Маса механічних домішок

г/куб.м

 0

не більше 0,001

Інтенсивність запаху газу

балів

 3-5

не менше 3-х

Березень

Параметр якості природного газу

Одиниця вимірювання

Фактичне значення

Нормативне значення по ГОСТ

Теплота згоряння вища ккал/куб.м  9018-9181 не регламентується
МДж/куб.м 37,76-38,44 не регламентується
кВт год/куб.м 10,49-10,68 не регламентується

Теплота згоряння нижча

ккал/куб.м

8134-8288

не менше 7600

МДж/куб.м 34,055-34,70 не менше 31,80
кВт год/куб.м 9,46-9,64 не менше 8,83

Число Воббе вище

ккал/куб.м

 11620-11959

9850 - 13000

МДж/куб.м 48,65-50,07 41,21 - 54,39
кВт год/куб.м 13,52-13,91 11,44 - 15,11

Масова концентрація сірководню

г/куб.м

 0

не більше 0,02

Масова концентрація меркаптанової сірки

г/куб.м

 0

не більше 0,036

Об’ємна доля кисню

%

 0.0006-0.0119

не більше 1,0

Маса механічних домішок

г/куб.м

 0

не більше 0,001

Інтенсивність запаху газу

балів

 3-5

не менше 3-х

 

Лютий

Параметр якості природного газу

Одиниця вимірювання

Фактичне значення

Нормативне значення по ГОСТ

Теплота згоряння вища ккал/куб.м  8994-9157 не регламентується

Теплота згоряння нижча

ккал/куб.м

 8109-8266

не менше 7600

Число Воббе вище

ккал/куб.м

 11639-11910

9850 - 13000

Масова концентрація сірководню

г/куб.м

 0

не більше 0,02

Масова концентрація меркаптанової сірки

г/куб.м

 0

не більше 0,036

Об’ємна доля кисню

%

 0.0010-0.0121

не більше 1,0

Маса механічних домішок

г/куб.м

 0

не більше 0,001

Інтенсивність запаху газу

балів

 3-5

не менше 3-х

 

Січень

Параметр якості природного газу

Одиниця вимірювання

Фактичне значення

Нормативне значення по ГОСТ

Теплота згоряння вища ккал/куб.м  8993-9147 не регламентується

Теплота згоряння нижча

ккал/куб.м

 8112-8260

не менше 7600

Число Воббе вище

ккал/куб.м

 11652-11916

9850 - 13000

Масова концентрація сірководню

г/куб.м

 0

не більше 0,02

Масова концентрація меркаптанової сірки

г/куб.м

 0

не більше 0,036

Об’ємна доля кисню

%

 0.0010-0.0092

не більше 1,0

Маса механічних домішок

г/куб.м

 0

не більше 0,001

Інтенсивність запаху газу

балів

 3-5

не менше 3-х

Ще більше корисної інформації