Інформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів за 2017 рік

На виконання вимог законодавства ДП "Центргаз" надає інформмацію щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за 2017 рік

Тип послуги

Код рядка

Строк виконання

Розмір компенсації за недотримання Стандартів та вимог, грн (без ПДВ)

Кількість випадків недотримання Стандартів та вимог у звітному періоді

Сума компенсації, виплачена споживачам у звітному періоді, грн (без ПДВ)

Кількість споживачів, яким надана компенсація

А

Б

1

2

3

4

5

1. Надання договору постачання природного газу на вимогу побутового споживача (п. 2 розділу III*)

010

не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача

0

0

0

0

2. Надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів (п. 5 розділу II*)

015

до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами)

0

0

0

0

3. Надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання, у тому числі:

020

х

0

0

0

0

        для непобутових споживачів (п. 14 розділу II*)

025

не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження

0

0

0

0

        для побутових споживачів (п. 17 розділу III*)

030

не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання

0

0

0

0

4. Усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу та договору постачання природного газу (п. 28           розділу III*)

035

не більше 5 робочих днів

0

0

0

0

5. Розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків, у тому числі:

040

х

0

0

0

0

        для непобутових споживачів (п. 5 розділу VI*)

045

не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення

0

0

0

0

        для побутових споживачів (п. 8 розділу VI*)

050

0

0

0

0

6. Письмове звернення непобутового споживача (п. 19 розділу II*), зокрема:

055

до одного місяця

0

0

0

0

        скарги щодо якості обслуговування непобутових споживачів

060

до одного місяця

0

0

0

0

7. Письмове звернення побутового споживача (громадян(ина))  (стаття 20**), зокрема:

065

до одного місяця

0

0

0

0

        скарги щодо якості обслуговування побутових споживачів

070

до одного місяця

0

0

0

0