До уваги побутових споживачів!
20.07.2016
4411

30 вересня 2015 року Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) N 2494 затверджено Кодекс газорозподільних систем

30 вересня 2015 року Постановою НКРЕКП N 2498 затверджено Типовий договір розподілу природного газу. У відповідності до умов викладених в Кодексі газорозподільних систем - Споживачі, у тому числі побутові споживачі, для здійснення ними санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи (далі –ГРМ) та можливості забезпечення постачання їм природного газу їх постачальниками зобов’язані укласти Договір розподілу природного газу з оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого в установленому законодавством порядку підключені їх об’єкти. 

Здійснення відбору (споживання) природного газу споживачем за відсутності укладеного договору розподілу природного газу не допускається.

На території Кіровоградської області, крім м. Гайворон та Гайворонського району, оператором ГРМ є Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз».

Договір розподілу природного газу (далі – Договір) є публічним, є договором приєднання, укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного Кодексу України за формою Типового договору розподілу природного газу. Умови цього Договору є однаковими для всіх споживачів України. 

Договір укладається між Оператором ГРМ та споживачем шляхом підписання заяви-приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу, що відповідає Типовому договору розподілу природного газу, розміщеному на офіційному веб-сайті Регулятора http://www.nerc.gov.ua та Оператора ГРМ: http://www.kirgas.com та в газеті «Діалог» № 53 від 30.12.2015р., і не потребує двостороннього підписання сторонами письмової форми договору.

Договір розподілу природного газу укладається на невизначений строк.

На письмову вимогу споживача Оператор ГРМ зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення надати споживачу підписану уповноваженою особою Оператора  ГРМ письмову форму договору розподілу природного газу.

Для забезпечення приєднання до договору розподілу природного газу всіх фактично підключених до/через ГРМ споживачів (у тому числі побутових споживачів) Оператор ГРМ в установленому Кодексом газорозподільних систем порядку направляє кожному споживачу супровідним листом за формою додатка 3 до типового договору розподілу природного газу сформовану заяву-приєднання до умов договору розподілу природного газу з персоніфікованими даними споживача та його об’єкта, що складається за формою додатка 1 (для побутових споживачів) або додатка 2 (для споживачів, що не є побутовими) до типового договору розподілу природного газу. 

Якщо в результаті реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта та/або зміни форми власності чи власника цього об’єкта є необхідність внесення змін до персоніфікованих даних споживача або укладання Договору розподілу природного газу з новим власником, споживач (замовник) повинен самостійно звернутися до Оператора ГРМ з відповідною заявою про внесення змін до персоніфікованих даних або укладання Договору розподілу природного газу.

Нові власники об’єктів, підключених в установленому законодавством порядку до ГРМ, разом із заявою про укладання Договору розподілу природного газу (формування заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу) подають Оператору ГРМ такі документи:

 1. копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на його об’єкт (приміщення);
 2. копії документів замовника на право укладання договорів, а саме документів, які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб), документів, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців), та копію документа про взяття на облік або реєстрацію у територіальних органах Державної фіскальної служби; 
 3. копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури укладання договору розподілу природного газу (за потреби).

Якщо додані до заяви про внесення змін до персоніфікованих даних споживача або про укладання договору розподілу природного газу з новим власником об’єкта дані потребують уточнення, Оператор ГРМ протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви направляє споживачу (замовнику) письмовий запит щодо уточнення даних.

За відсутності зауважень або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви (або дати усунення зауваження) повідомляє споживача про коригування персоніфікованих даних, а для нового споживача надає (підтверджує) сформовану заяву-приєднання до умов договору розподілу природного газу.

Фактом приєднання Споживача до умов Договору (акцептування договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти Договір, зокрема надання підписаної Споживачем заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку 1 (для побутових споживачів) або у додатку 2 (для споживачів, що не є побутовими) до Типового договору розподілу природного газу, та/або сплата рахунка Оператора ГРМ, та/або документально підтверджене споживання природного газу. 

У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору розподілу природного газу споживач не має права використовувати природний газ із ГРМ та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт. 

У разі передавання об’єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передавання орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з Оператором ГРМ стосовно забезпечення орендованого об’єкта або його частини природним газом між орендарем та Оператором ГРМ має бути укладений договір розподілу природного газу у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем.

Договір розподілу природного газу з новим споживачем укладається після припинення договору розподілу природного газу із споживачем, який звільняє об’єкт або приміщення. 

Ознайомитись з умовами Договору розподілу природного газу можливо на сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: http://www.kirgas.com.

Наголошуємо!

Згідно п. 5.5 Договору, споживач, що є побутовим, який за умовами Договору розподілу природного газу розраховується за лічильником газу, зобов’язаний щомісяця станом на 01 число місяця знімати фактичні показання лічильника газу та протягом п’яти календарних днів (до 05 числа включно) надавати їх Оператору ГРМ в один із таких способів:

 1. через особистий кабінет на сайті Оператора ГРМ*;
 2. за телефонами:
  • Головне Управління ВАТ «Кіровоградгаз» (м. Кіровоград та Кіровоградський район) (0522) 30-15-30; (0522) 30-51-41; (050) 343-44-55, (067) 515-11-99;
  • Бобринецьке УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз» (Бобринецький, Компаніївський райони) (05257) 3-51-26;
  • Долинське УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз» (Долинський, Новгородківський, Устинівський райони) (0234) 5-38-41; Новгородківська дільниця (0241) 2-05-04;
  • Знам’янське УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз» (Знам’янський район) (05233) 7-43-17;
  • Маловисківське УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз» (Маловисківський, Новоархангельский, Новомиргородський райони) (05258) 5-20-30;
  • Олександрівське УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз» (Олександрівський район) (05242) 3-12-43;
  • Олександрійське УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз» (Олександрійський, Петрівський райони) 15-50 – для м.Олександрії; (05235) 7-08-48; 096-271-59-52;
  • Світловодське УЕГГ ВАТ «Кіровоградгаз» (Онуфріївський, Світловодський райони) (05236) 3-31-37; 3-37-27;
 3. шляхом зазначення показань у сплаченому рахунку (квитанції абонентської книжки) Оператора ГРМ;
 4. на електронну адресу:  counter@kirgas.com.

 

У разі неотримання до 06 числа місяця, що настає за розрахунковим, показань лічильника та за умови, що лічильник газу не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний об`єм розподілу та споживання природного газу по Споживачу за розрахунковий період визначається Оператором ГРМ на рівні планового місячного об`єму споживання на відповідний період, що розраховується, виходячи з групи споживання Споживача та його середньорічного об`єму споживання природного газу за останні три роки. Якщо за підсумками наступного місяця Споживач своєчасно надасть показання лічильника газу, формування об`єму розподілу та споживання природного газу за період зазначеного місяця здійснюється з урахуванням наданих показань.

Оператор ГРМ має право здійснювати контрольні зняття показань лічильника природного газу Споживача.
Оператор ГРМ зобов`язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати контрольне зняття показань лічильника газу та формувати об`єм розподілу та споживання природного газу по Споживачу за розрахунковий місяць, в якому було здійснено контрольне зняття показань лічильника газу, з урахуванням його фактичних показань.

     *Сайт Оператора ГРМ в мережі Інтернет розміщений за адресою: http://www.kirgas.com.

Звертаємо увагу побутових споживачів про наявність додаткових способів надання фактичних показань лічильників газу:

          м. Кіровоград, вулиця Арсенія Тарковського,67;