Статистична інформація про фінансові результати 2019

Баланс за 2019 р.

Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2019 р.

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019р.

Звіт про власний капітал за 2019р.

Примітки до річної звітності за 2019 р.