Статистична інформація про фінансові результати 2020

Баланс за 2020 р.

Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2020 р.

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 р.

Звіт про власний капітал за 2020р.

Примітки до річної звітності за 2020 р.